Tăng cường quản lý tài nguyên nước ở nước ta hiện nay

Để chấn chỉnh công tác cấp phép, bảo vệ và chia sẻ nguồn nước liên quốc gia, hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng, trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước; ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác để triển khai Luật Tài nguyên nước.

Tăng cường năng lực quản lý tài nguyên nước Tăng cường năng lực quản lý tài nguyên nước

 

Bộ cũng tập trung hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ gia nhập Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước cho các mục đích phi giao thông thủy. Hoàn thiện hồ sơ thành lập Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước và quy chế hoạt động của Hội đồng, xây dựng Đề án thành lập tổ chức lưu vực sông, Đề án thành lập cơ quan quản lý chuyên ngành về tài nguyên nước theo chỉ đạo của Chính phủ. 

 

 

Trước mắt, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung xây dựng và hoàn thành các quy trình vận hành liên hồ chứa mùa lũ và mùa cạn, trong năm 2014 phấn đấu hoàn thành 11 quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ. Giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải; theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn nguồn nước, nhất là các nguồn nước liên quốc gia; xác định dòng chảy tối thiểu trên một số lưu vực sông lớn, quan trọng. Đồng thời tiến hành phê duyệt và triển khai quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông liên tỉnh. Xây dựng Đề án điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước. Đẩy mạnh công tác cấp phép về tài nguyên nước đi đôi với kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm. 

 

 

Bên cạnh đó, Bộ tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế và các nước trong khu vực để có giải pháp sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn nước sông Mê Công, thực hiện tốt nghiên cứu tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính của sông này. Chủ động tham mưu cho Bộ Chính trị, Thường trực Chính phủ về các đối sách và giải pháp trong giải quyết các vấn đề nóng của hợp tác Mê Công. Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến công trình thủy điện Xay-nha-bu-ly và các công trình thủy điện dòng chính khác. 

 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cho phép triển khai sớm các dự án như: Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế – xã hội và giám sát tài nguyên và môi trường nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đầu tư xây dựng hệ thống viễn thông, quan trắc, giám sát, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước và mô hình tính toán, dự báo lưu lượng nước đến hồ các lưu vực sông khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Các đề án tăng cường năng lực hệ thống thanh tra môi trường từ Trung ương đến địa phương; tăng cường năng lực quản lý lưu vực sông, điều phối, giám sát các hoạt động bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên các lưu vực sông, nhằm giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa và giải quyết các vấn đề liên ngành, liên địa phương trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

 

 

Trong hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định tăng cường hợp tác, chia sẻ nguồn nước liên quốc gia, nhất là đối với việc hợp tác trong sử dụng nguồn nước sông Mê Công. Triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác với Ủy ban sông Mê Công các quốc gia thành viên của Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Thường trực Chính phủ về các đối sách và giải pháp trong giải quyết các vấn đề nóng của hợp tác Mê Công. Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu tác động của phát triển thượng nguồn sông Mê Công do Chính phủ giao. Hoàn thành công tác tuyển chọn tư vấn quốc tế và triển khai thực hiện Nghiên cứu của Việt Nam về tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công. Triển khai xây dựng Kế hoạch Châu thổ sông Cửu Long trong khuôn khổ Thỏa thuận Đối tác chiến lược Việt Nam – Hà Lan, về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước. 

 

 

Trong năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương liên quan, trong việc lập Quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông, rà soát quy hoạch thủy điện; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa. Hiện Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ Quy trình vận hành liên hồ chứa mùa cạn trên lưu vực sông Ba, sông Vu Gia – Thu Bồn. Đang khẩn trương hoàn thiện Quy trình vận hành liên hồ chứa mùa cạn trên các lưu vực sông Sê San, Srêpok và tiếp tục xây dựng Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Đồng Nai, sông Mã và sông Hương. 

 

 

Tính đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình vận hành của 20 hồ chứa trên 5 lưu vực sông quan trọng, để phối hợp vận hành các hồ điều tiết giảm lũ, điều tiết nguồn nước cho sản xuất ở khu vực hạ du và đã hoàn thành việc xác định và lập danh mục của 3.450 con sông, với chiều dài từ 10 km trở lên trên lãnh thổ Việt Nam.

Tinmoitruong.vn

Leave a Reply