Hóa chất xử lý nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt tại khách sạn là nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của cộng đồng dân cư: nước thải tắm rửa, vệ sinh, nước thải từ khu nhà bếp của nhà hàng, nước thải từ hoạt động dịch vụ: giặt là…
 
Với mỗi nguồn nước thải có những đặc trưng riêng, từ đó có thể phân loại để xử lý triệt để, đảm bảo tiêu chuẩn xả thải ra môi trường theo quy định của nhà nước và pháp luật:
 
– Nước thải từ khu vệ sinh hay còn được gọi là nước đen.
 
Nước đen là nước thải từ nhà vệ sinh, chứa phần lớn các chất ô nhiễm, chủ yếu là: các chất hữu cơ như phân, nước tiểu, các vi sinh vật gây bệnh và cặn lơ lửng.
 
Các thành phần ô nhiễm chính đặc trưng thường thấy là BOD5, COD, Nitơ và Phốt pho. Trong nước thải sinh hoạt, hàm lượng N và P rất lớn, nếu không được loại bỏ thì sẽ làm cho nguồn tiếp nhận nước thải bị phú dưỡng – một hiện tượng thường xảy ra ở nguồn nước có hàm lượng N và P cao.
 
Nước thải khu vệ sinh thường được thu gom và phân hủy một phần trong bể tự hoại làm giảm nồng độ chất hữu cơ đến ngưỡng phù hợp với các quá trình sinh học phía sau.
Danh mục cung cấp hóa chất xử lý nước thải của công ty chúng tôi như sau:
   – Phèn sắt
   – Axit các loại
   – H2O2 ( oxi già) nồng độ 50%
   – Clorin khử trùng
   – PAC – keo tụ
   – Vi sinh : dạng chế phẩm và bùn hoạt tính sống
   – Vôi bột, vôi cục
   – Phèn nhôm
   – Polimer cation và anion
   – Hóa chất khử màu
   – Muối công nghiệp (NaCl)
Hãy liên hệ với công ty chúng tôi sớm nhất để được tư vấn và hỗ trợ nếu bạn cần xử lý nước thải sinh hoạt hoặc cần cung cấp hóa chất xử lý nước thải sinh hoạt!!

Nguồn: xulymoitruong.com