Hóa chất xử lý nước thải chợ

       Cung cấp hóa chất xử lý nước thải chợ cho hệ thống xử lý nước thải phát sinh trong quá trình kinh doanh Chợ.
       Nước thải chợ bao gồm các chất hữu cơ, vô cơ và vi sinh vật. Lượng chất hữu cơ chiếm 50 – 60% tổng các chất bao gồm các chất hữu cơ thực vật như: cặn bã thực vật, rau, hoa, quả, giấy,… và các chất hữu cơ động vật như chất thải bài tiết của người và động vật, xác động vật…
        Lượng chất vô cơ trong nước thải gồm cát, đất sét, axit, bazơ vô cơ,… Các vi sinh vật, đặc biệt vi khuẩn gây bệnh và trứng giun sán trong nguồn nước là nguồn ô nhiễm đặc biệt. Đây là vấn đề cần giải quyết trong nền công xử lý nước thải chợ.
       Nồng độ ô nhiễm đặc trưng của nước thải chợ thể hiện cụ thể ở bảng sau:
hoa-chat-xu-ly-nuoc-thai-cho-nong-do-o-nhiem
       Nước thải chợ gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường sống, các chỉ số như: pH, COD, BOD, độ màu, nhiệt độ điều vượt quá mức tiêu chuẩn cho phép xả vào nguồn, vậy nên khi xã nước thải vào nguồn nước như sông, kênh rạch thì nó tạo màng nổi trên bề mặt, ngăn cản sự khuyếch tán ôxy vào môi trường nước gây nguy hại cho các động thực vật thủy sinh và làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
       Thành phần của nước thải chợ không ổn định và đa dạng. Và đây cũng là nguyên nhân gây khó khăn lớn nhất cho quá trình xử lý nước thải.
       Công ty môi trường Ngọc Lân là đơn vị có trên 10 năm kinh nghiệm xử lý nước thải chợ và cung cấp hóa chất xử lý nước thải chợ cho nhiều đơn vị trong và ngoài nước 

hoa-chat-xu-ly-nuoc-thai-cho-dau-moi-nong-san-binh-dien-1.jpg

Hóa chất xử lý nước thải chợ đầu mối nông sản bình điền

hoa-chat-xu-ly-nuoc-thai-cho-dau-moi-nong-san-binh-dien-2

Hóa chất xử lý nước thải chợ đầu mối nông sản bình điền

hoa-chat-xu-ly-nuoc-thai-cho-dau-moi-nong-san-binh-dien-3.jpg

Hóa chất xử lý nước thải chợ đầu mối nông sản bình điền

       Hãy gọi chúng tôi nếu quý khách có nhu cầu mua hóa chất xử lý nước thải chợ giá cạnh tranh để được tư vấn thêm về việc xử lý nước thải chợ.