Hóa chất xử lý nước

Công ty môi trường Ngọc Lân được thành lập vào năm 2003 là một trong những đơn vị đi đầu, có nhiều kinh nghiệm chuyên môn hàng đầu trong lĩnh vực xử lý môi trường, cung cấp hóa chất vật tư của các nước Ý, Nhật Bản… cho ngành xử lý nước :

hoa chat xu ly nuoc 1 Hóa chất xử lý nước

 

+  Keo tụ:

–          PAC (Poly aluminium chlorite) là vật tư sử dụng rất hiệu quả và phổ biến nhất hiện nay 

–           Al2(SO4)3.18H2O (Aluminium sulphate) và Kali KAl(SO4)

–          Phèn sắt 3 (Clorua FeCl3) và phèn sắt 2 (Sunphat FeSO4.7H2O)

+ Trợ keo tụ:

–          Polime Anion A110, 63020 PAM, 62414 PAM…

–          Polime Cation vắt bùn C492

+ Nâng pH:

–          Xút ( Caustic soda 99% – NaOH)

–          Vôi sữa (Ca(OH)2)

–          Vôi cục (CaO)

–          Hạt LS (lime stone)

+  Hạ pH:

–          Axit sunfuric 96% H2SO4

+ Khử trùng:

–          Javen NaOCl (Sodium hypochloride 10-12%)

–          Clorua vôi Ca(OCl)2 (Calcium hypochloride)

–          CloraminB (C6H5ClNNaO2S)

–          Thuốc tím KMnO4 (Potassium permanganate)

+ Khử màu:

–          Hano ( No4S3O8 LMO5 H2SO4)

–           Polime DC400 PAM

Chúc quý khách làm việc vui vẻ và hiệu quả!

Leave a Reply