Cung cấp hóa chất công nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tàu

   Công ty hóa chất Ngọc Lân cung cấp hóa chất công nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tàu

   Chúng tôi là công ty hóa chất Ngọc Lân chuyên cung cấp các loại hóa chất công nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

   Chlorine Nhật 70%


   CITRIC ACID


   Cloramin B


   Chlorin


   Gluco Khan

   TCCA viên/TriChloroisoCyanuric Acid


   Đường malto


   Natri HydroSulfite

   Ôxy già – H2O2


Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại hóa chất công nghiệp sau: Xanh methylen, Bột làm thạch, Silicagen Xanh, Polime, MgCl­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­2­­­­­­ (Magiê clorua), CuO (Đồng oxit),HCl (Axit clo), Borac (Hàn the), (Oxy già), Al2(SO4)3, Ca(OCl)2, PAC, KMnO4, Na2CO3, NaCl, STTP, JAVEN, CaO, Na2SO3, Na3PO4, Na2P4O7, Na2S2O3, POLIME, KCl, C, FeSO4.7.H2O, HCl, Na3PO4, Na2SO3, H2SO4, Na2CO3, C6H8O7, C6H14O6, (NH2)2CS, (C2H4)3(OH)2, PAC, C3H5(OH)3, BaCO3, CMC, COSO4, HF, NiCO3, NiNO3, Na2CO3, NaNO3, NANO2, STTP, ZnCO3, ZnO, S, CH3COOH, C2H4)3(OH)2, NH4HCO3, C6H8O7, CMC, DCP, FeSO4.7.H2O, MnSO4, C3H6O3, H3PO4, C6H5COONa, C6H4CONHSO2, ZnO, NaHCO3, LACTOSE, C6H5COOH, C6H14O6,…..

Mọi chi tiết xin liên hệ :

 

Leave a Reply