Truyền thông Ấn Độ mô tả tàu ngầm nước mình: “không lặn cũng… chìm”

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *