Category: Hoá chất xử lý nước thải

Công ty môi trường Ngọc Lân cung cấp hoá chất xử lý nước thải các ngành công nghiệp như: chế biến thuỷ-hải sản,xử lý nước thải chăn nuôi, xử lý nước thải xi mạ