Category: Giới thiệu

Cột lọc Composite 0

Cột lọc Composite

Công ty môi trường Ngọc Lân ngoài cung cấp dịch vụ môi trường như: xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý chất thải, còn bán hóa chất,  làm đề án bảo vệ môi trường, DTM, tư...

Hóa chất khử màu nước thải 0

Hóa chất khử màu nước thải

  HÓA CHẤT KHỬ MÀU NƯỚC THẢI: Hóa chất khử màu nước thải nhằm mục đích phá các hợp chất hữu cơ khó phân hủy trong nước thải thường là các mạch vòng Benzen có trong...

hóa chất keo tụ PAC 0

hóa chất keo tụ PAC

Công ty môi trường Ngọc Lân được thành lập từ năm 2003, chúng tôi tự hào là công ty đi đầu trong lĩnh vực  xử lý môi trường trong mười năm qua. Với hơn mười năm...

Each individual Satisfied Curator Reports

Each individual Satisfied Curator Reports

Becoming a product curator retains confident obligations of program, this sort of as crediting all your resources and correctly planning the material on your own’ve accumulated! Upon the other hand curating information is NOT...

6 Notable Prom Favors

6 Notable Prom Favors

Prom night time is one particular of the maximum major evenings in direction of some higher college pupils. If on your own are just one of the organizers or the coordinator of a college...