Cung cấp hóa chất công nghiệp tại TP.HCM

   Công ty hóa chất Ngọc Lân cung cấp hóa chất công nghiệp tại TP.HCM

  Công ty hóa chất cơ bản hóa chất công nghiệp Ngọc Lân thành lập năm 2003 với chuyên ngành là phân phối và cung cấp hóa chất xử lý nước thải với phương châm trong công việc lấy uy tín làm đầu nên công ty hóa chất Ngọc Lân xin đảm bảo với khách hàng về chất lương và xuất xứ của hóa chất luôn rõ ràng, số lượng hàng trong kho luôn định nên khách hàng không lo sợ phải mất thời gian nhận hàng.Cung ty hóa chất Ngọc Lân xin cam kết cung cấp hóa chất với giá hợp lý nhất mang lại lợi nhuận cao cho các khách hàng, dưới đây là 1 sô mặt hàng hóa chất công ty Ngọc Lân cung cấp hóa chất tại TP.Hồ Chí Minh:

   Chlorine Nhật 70%


   CITRIC ACID


   Cloramin B


   Chlorin


   Gluco Khan

   TCCA viên/TriChloroisoCyanuric Acid


   Đường malto


   Natri HydroSulfite

   Ôxy già – H2O2


Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại hóa chất công nghiệp sau: Xanh methylen, Bột làm thạch, Silicagen Xanh, Polime, MgCl­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­2­­­­­­ (Magiê clorua), CuO (Đồng oxit),HCl (Axit clo), Borac (Hàn the), (Oxy già), Al2(SO4)3, Ca(OCl)2, PAC, KMnO4, Na2CO3, NaCl, STTP, JAVEN, CaO, Na2SO3, Na3PO4, Na2P4O7, Na2S2O3, POLIME, KCl, C, FeSO4.7.H2O, HCl, Na3PO4, Na2SO3, H2SO4, Na2CO3, C6H8O7, C6H14O6, (NH2)2CS, (C2H4)3(OH)2, PAC, C3H5(OH)3, BaCO3, CMC, COSO4, HF, NiCO3, NiNO3, Na2CO3, NaNO3, NANO2, STTP, ZnCO3, ZnO, S, CH3COOH, C2H4)3(OH)2, NH4HCO3, C6H8O7, CMC, DCP, FeSO4.7.H2O, MnSO4, C3H6O3, H3PO4, C6H5COONa, C6H4CONHSO2, ZnO, NaHCO3, LACTOSE, C6H5COOH, C6H14O6,…..

Mọi chi tiết xin liên hệ :

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *