Chất hoạt hóa vi sinh vật Hàn Quốc

Chất hoạt hóa vi sinh vật Hàn Quốc

Chất hoạt hóa vi sinh vật– Hiện nay hầu hết các công trình xử lý nước thải từ sinh hoạt đến nước thải công nghiệp điều có sử dụng các phương pháp sinh học để xử lý nước thải. Để áp dụng phương pháp sinh học để xử lý nước thải ta cần phải hiểu biết tốt về quá trình hoạt động của vi sinh vật trong môi trường để phù hợp với điều kiện hoạt động và vi sinh phải được quản lý chặt chẽ.

Chất hoạt hóa vi sinh vật Hàn Quốc

Sản phẩm chất hoạt hóa vi sinh vật có xuất xứ từ Hàn Quốc là hợp chất đặc biệt sản xuất để làm hóa chất xử lý nước thải để thúc đẩy quá trình phân hủy sinh học các chất hữu cơ. Góp phần hoạt hóa bùn để tăng cường khả năng xử lý nhanh chóng.

Đặc điểm sản phẩm: thúc đẩy sự phát triển của vi sinh vật (tăng MLSS) trong nước thải

  • Duy trì quá trình xử lý nước thải ổn định
  • Ức chế và ngăn ngừa các hiện tượng bulking bùn
  • Tạo điều kiện phân hủy các chất hữu cơ (BOD, COD, giảm SS)
  • Ổn định nguồn nước.

Sản phẩm đóng gói 20L/can.

Công ty hoá chất Ngọc Lân chuyên cung cấp hoá chất xử lý nước thải, xử lý nước cấp, hoá chất công nghiệp, hoá chất cơ bản..